Oferta

Kompleksowe rozwiązania światłowodowe

Świadczymy usługi telekomunikacyjne z zakresu:

Projektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnych.
Projektowanie i budowa linii telekomunikacyjnych miedzianych.
Montaż urządzeń abonenckich.
Budowa instalacji teletechnicznych do Abonenta.
Pomiary linii światłowodowych metodą refraktometryczną i transmisyjną.
Spawanie światłowodów jednomodowych i wielomodowych.
Profesjonalne wykonywanie dokumentacji i opracowanie wyników (min. według normy T-01 TP S.A.).
Konserwacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych.
Analiza i usuwanie problemów z sieciami optycznymi.
Przełączenia kabli światłowodowych (również nocne).
Doradztwo związane techniką światłowodową